KÜSİ Kapsamında Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) kapsamında 2019 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla KUZKA Sinop Yatırım Destek Ofisinde toplantı gerçekleştirildi.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) kapsamında 2019 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla KÜSİ üyelerinin katılımı ile KUZKA Sinop Yatırım Destek Ofisi'nde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda 2019 yılında özel sektöre yönelik gerçekleştirilebilecek faaliyetler ve saha ziyaretleri üzerine görüşüldü. 

Kamuoyu bilgisine saygıyla duyurulur.